Applications of Mathematics

Vol. 62, No. 4, 2017 · Contents


Koya Sakakibara:
Published online on July 20, 2017 as doi: 10.21136/AM.2017.0018-17

Yusaku Yamamoto:
Published online on June 29, 2017 as doi: 10.21136/AM.2017.0022-17

Yasunori Futamura, Takahiro Yano, Akira Imakura, Tetsuya Sakurai:
Published online on July 7, 2017 as doi: 10.21136/AM.2017.0023-17

Hongjia Chen, Akira Imakura, Tetsuya Sakurai:
Published online on July 5, 2017 as doi: 10.21136/AM.2017.0016-17

Guanyu Zhou, Takahito Kashiwabara, Issei Oikawa:
Published online on July 5, 2017 as doi: 10.21136/AM.2017.0328-16

Masahito Ohta, Takiko Sasaki:
Published online on July 12, 2017 as doi: 10.21136/AM.2017.0020-17